Jifuu

kanaslaali : Duudhaa, aadaa, Bartee, Barmaatilee

Afaan Oromoo

Xinjecha


Jecha afaan Oromoo Oromduroo irraa dhufe. Loqoda Oromoo hundaan tokko kan ta'e dha.


Cibra

qeenxee
Jifuu

danuu
Jifuuwwan

Jifuu (bifunka qeenxee Jifuuwwan.)

  1. Waan achii as dhuftee barsiifataan duudhaa uummanni tokko qabu.