WIKTIONARY OROMOO!

Ammaaf barruun jiru 8,580 (+). • Jecha dagaggamaanJecha haaraa

 
Gadaa Flag.gif

Nama keeyyata uumuu danda'u hundaan yooyyaa jenna.


Tarree keeyyattoota qooqawwan hundaa ilaaluuf, Asirra cuqaasaa.


Kuusaa Jechootaa Fi Hiika Jechootaa Qulqullinaan Uumuuf Hojjenna. Haalfayyadama ilaaluu dandeessu.


Tarree Fuula Hundaa - Jijjiirama Dhihoo · Gargaarsa · Barreessuu

HORAA BULAA DEEBANAA!....

Afaan