xiinjecha

kanaslaali : jirqubeelee, maqaa, jibbuu

Afaan Oromoo

Wikipidiyaa irraa barruu qaba:

Xinjecha

Jechoota Afaan Oromo lama xiinxala fi jacha jedhaman irraa dhufe.


Cibra

qeenxee
xiinjecha

danuu
xiinjechawwan


Haaldubbii ( IPA)

haala itti sagaleessan

(file)
  1. saayinsii achii dhuftee fi hiika jechootaa qo'atu.