kanaslaali : jirqubeelee, maqaa, jibbuu

Afaan Oromoo

 
Wikipedia logo
Wikipidiyaa irraa barruu qaba:

Xinjecha

Jechoota Afaan Oromo lama xiinxala fi jacha jedhaman irraa dhufe.


Cibra


Haaldubbii ( OPA)
OPA ()

haala itti sagaleessan

(file)
  1. saayinsii achii dhuftee fi hiika jechootaa qo'atu.