kanaslaali : hysterical, habeas corpus

Afaan Oromoo

Xinjecha

Qubeessa laatinii irraa ergifatamee kan dhufe.


Cibra

qeenxee
h

danuu
h

  1. Qubee saddeettaffaa Afaan Oromoo

Haaldubbii ( OPA)
OPA ()

haala itti sagaleessan

(file)

Afaan Ingiliffaa

Xinjecha

  • h

HiikaEdit

  1. qubee 8ffaa kan afaan Ingiizii, qubee laatinii 8ffaa