adii

kanaslaali : diimaa, daalacha, garsamii

Afaan Oromoo

Xinjecha

jecha Afaan Oromoo durjireessa adii


Cibra

qeenxee
adii

danuu
adiiwwan

 
Aliikaa Wit (dubartii taatoo Ameerikaa adii)
 
Saree adii.
  1. Adiin bifa fagoorraa mul'atuu danda'u.

Maqibsii

  1. calqii, weeca, halluu ifaa kan fagoo irra argamu, dambalii ifaa kamiyyuu walqixxee kan ofirraa deebisu.

Adii: #FFFFF0


Hiika Afaanota Biroon
 
Halluuwwan dhaabbatoo (gulaali)

adii - meeta - daalacha - gurraacha - boora - diimaa - arfaasee - warqee - keelloo - garsamii - magariisa - diimbiyyoo - cuquliisa - siddisee - dhiilgee - bildimaa - daammii - diimadii