kanaslaali : Ingiliffaa, Afaan Oromoo

Afaan Ingiliffaa

Xinjecha

  • Afaan Porchugaal, qooqa ardii Awurooppaatti dubbatamu.

Cibra

  1. Afaan ardii Awurooppaa keessatti dubbatamu.