kanaslaali : Itoophiyaa

Afaan Ingiliffaa

Xinjecha

Jecha macaafa qulqulluu kan Afaan Giriikii irraa dhufe. Kitaaba qulqulluu keessatti bakkoota Afaan Hebruun Kuush jedhamee barreeffame afaanota gara garaan wayita hiikamu Itoophiyaa ta'ee.


Cibra

  • Itoophiyaa (maqaa abaadaa)
  1. Nama fuula gurraachaa Afrikaa hunda(Kuush)