Category:Wiktionary

.

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Wiktionary" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.